Handelsbetingelser og -vilkår for annonceringGenerelt
Ved annoncering via annoncebyg.dk accepterer du nedenstående betingelser og vilkår, medmindre andet er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning, samt Jyske Mediers gældende vilkår i det omfang, der henvises til disse i det følgende. For at købe og indrykke annoncer via annoncebyg.dk skal du være fyldt 18 år. Ved bestillingen bekræfter du, at denne betingelse er opfyldt.

Bestilling af annonce – online
Først vælger du det dagblad eller den ugeavis, du ønsker at annoncere i. Herefter vælger du hvilken kategori du ønsker at placere din annonce i. Dernæst indtaster du din annoncetekst samt indsætter eventuelle billeder. Sørg for at læse annoncen grundigt igennem, da fejl normalt ikke kan rettes efter annoncebestillingen. Dernæst vælger du hvilken dato, du ønsker annoncen indrykket. Slutteligt angiver du navn, adresse, e-mail, telefonnummer og kontooplysninger.

Billeder (upload)
Guide til upload af egne billeder findes her: Billeder

Priser
Annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for annoncebyg.dk

Prisberegning af mm-betalte annoncer
Annoncens pris beregnes således: (antal spalter) x (annoncens højde i mm) x (mm-pris)
Annoncen opmåles fra skillestreg til skillestreg.

E-avis tillæg
Din annonce er også med i den elektroniske udgave af avisen.
Alle vores aviser er tilgængelige online på Nyhedskiosken.dk eller i appen Nyhedskiosken.
Produktet er obligatorisk ved annoncering i printudgivelser.
Pris pr. indrykning kr. 39,-

Betaling
Betaling via annoncebyg.dk sker gennem en sikker krypteret forbindelse. annoncebyg.dk har en indløsningsaftale med Nets (det tidligere PBS), og det anvendte betalingssystem opfylder derfor meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsvinduet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Du kan afbryde bestillingen frem til det tidspunkt, hvor du har valgt ”Udfør betaling”. Til betaling kan du benytte Dankort og Visa/Dankort. Der tillægges gebyr ved kreditkortbetaling i overensstemmelse med e-handelsfondens gældende bestemmelser.

Ordrebekræftelse
Når du har gennemført bestillingen af annoncen og betalingen er gået igennem, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at oplyse den korrekte mailadresse i din bestilling. Ordrebekræftelsen indeholder annoncespecifikation samt pris.

Indrykningsdatoer/Placeringer/Formater
Indrykningsdatoer og placeringsønsker efterkommes i videst muligt omfang. annoncebyg.dk forbeholder sig dog ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer, såfremt det af tekniske, produktionsmæssige eller redaktionelle årsager findes nødvendig.

Nægtelse af indrykning
annoncebyg.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider imod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller Jyske Mediers generelle vilkår i øvrigt. Skulle lovstridige annoncer alligevel blive indrykket, påtager annoncebyg.dk og Jyske Medier sig intet ansvar herfor. Nægtes optagelse af en annonce, tilbagebetales annonceprisen ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.

Oplag
Oplagstal opgøres af Dansk Oplagskontrol: http://do.dk/asp/oplagstal_pop.asp

annoncebyg.dk’s rettigheder
Al udgivelse af redaktionel tekst, billeder og annoncer i Jyske Mediers publikationer sker i henhold til Jyske Mediers generelle vilkår og udgiverret. Dette indebærer blandt andet, at Jyske Medier betinger sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold, billeder samt annoncer i elektronisk form. Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af Jyske Mediers redaktionelle indhold, billeder eller annoncer for videre produktion, akkvisition eller offentliggørelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Jyske Mediers.

Fortrydelsesret
Som ikke-erhvervsdrivende privatperson har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Har du købt en annonce, som først skal publiceres efter 20 dage fra bestillingsdatoen, udnytter du din 14 dages fortrydelsesret ved at returnere ordrebekræftelsen til annoncebyg.dk pr. mail: annoncebyg@jyskemedier.dk Mailen skal være afsendt inden de 14 dage, og det er vigtigt at du gemmer den afsendte mail med angivelse af dato som bevis herfor. Annonceprisen tilbagebetales ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort. Almindelig annullering af en annonce skal ske senest 20 dage før annoncen ønskes indrykket. I det tilfælde vil annonceprisen blive tilbagebetalt ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.

Behandling af personoplysninger
annoncebyg.dk behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven og efter Jyske Mediers til enhver tid gældende privatlivspolitik.

Reklamationer og ansvar
Jyske Medier tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne.

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfrie. Jyske Medier kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Jyske Medier fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.
Du er selv ansvarlig for at eget uploadet materiale, som fotos, illustrationer og logoer mv. må benyttes og ikke er rettighedsbeskyttet. Jyske Medier fraskriver alt ansvar for evt. erstatningskrav hvis du har brugt eget materiale til en annonce produceret i anoncebyg.dk.

Annoncebyg.dk og Jyske Medier kan desuden ikke stilles til ansvar for forhold, der hidrører under betegnelsen force majeure. Eventuelle tab som følge af vores majeure kan derfor ikke kræves erstattet ved annoncebyg.dk eller Jyske Medier.

Jyske Medier forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Jyske Mediers hjemmesider.

Lovvalg og tvister
Køb via annoncebyg.dk, der knytter sig til ovenstående betingelser og vilkår er underlagt dansk ret. Ved din brug af annoncebyg.dk anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Jyske Medier vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

Virksomhedsinformation
annoncebyg.dk – Jyske Medier A/S
Søndergade 47
DK-8700 Horsens
Telefon: (+45) 76 27 21 70
CVR.nr. 68777410